marți, 8 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5783 ha
Intravilan: 313 ha
Extravilan: 5470 ha
Populatie: 4530
Gospodarii: 2500
Nr. locuinte: 2550
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 6
Numele localitatilor aflate in administratie: Dudoviceşti,Albeşti, Şimnicu de Sus,Jieni, Româneşti, Floreşti, Izvor, Deleni, Leşile, Cornetu, Mileşti, Duţuleşti
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea Animalelor
Facilitati oferite investitorilor:
Conform C.F. sacutirea impozitelor pe o perioadă de 3 ani, pentru investiţii mai mari de 500.000 Euro
Facilitarea obţinerii autorizaţiilor prioritară
Proiecte de investitii:
Infrastructură-drumuri, poduri
Racord Apă pentru 6 sate
Iniţiere racorduri gaze naturale
Modernizare şcoli, grădiniţe
Finalizare iluminat public centralizat
Consolidare Instituţii Cultură Şi Culte